Muurovername

Algemeen


Muren op of langs de grens met een eigendom kunnen geheel of ten dele tot één eigenaar behoren. De overname van een niet gemene muur heeft tot doel die “gemeenschappelijk” te maken voor de beide aan elkaar palende eigenaars. Op dat ogenblik hebben zij beiden het recht er gebruik van te maken. De gemeenmaking is de aankoop van het ‘recht op mede-eigendom’ van de volle muur. De gemeenmaking is dus niet de aankoop van de helft van de muur. Elk van de mede-eigenaars heeft het recht op genot ervan maar heeft tevens de verplichting tot onderhoud van de gemene muur.

Mits de gemeenmaking van een muur die je voorheen niet bezat, kan je die muur gebruiken om er bvb tegenaan te bouwen.
Wij bepalen de waarde van de muur en kunnen het verslag laten registreren bij de registratie.