Verkavelen

Algemeen
Heeft u een huis met naastliggende grond, dan kan deze grond verkaveld worden indien het pand aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • de eigendom volgens het gewestplan in de bouwzone gelegen is
 • er een voldoende perceelsbreedte is

Wanneer u het perceel wenst te verkopen en u hebt een goedgekeurde verkaveling, dan heeft deze eigendom een meerwaarde. Om een goedgekeurde verkaveling te bekomen, dient men een verkavelingsdossier op te stellen. Dit dossier bevat:

 • aanvraag tot verkaveling
 • situatieplan
 • plan van de bestaande toestand
 • verkavelingsplan
 • stedenbouwkundige voorschriften
 • foto’s van de eigendom en van de aanliggende eigendommen
 • eigendomsattest


Dit wordt volledig door ons opgemaakt:

 • we onderzoeken hoe deze gronden efficiënt kunnen verkaveld worden
 • we volgen de stedenbouwkundige voorschriften en adviezen
 • we voeren de besprekingen met de stad en stedenbouw
 • we regelen de administratie

 


Door uw grond te verkavelen in meerdere bouwgronden of loten krijgt deze een meerwaarde. Uw verkavelde bouwgrond stijgt in waarde als u nieuwe en uitgeruste wegen voorziet. Lijkt deze investering u te hoog dan kunt u de goedgekeurde verkaveling ook in zijn geheel verkopen.