workshops & opleidingen

modules opleiding topografie

TOPOGRAFIE: geen vak maar een passie !

Met 2, max. 3 personen kan je inschrijven voor een namiddag voor 1 van navolgende opleidingsmodules.  Kostprijs 150 € + BTW.  Nadien mogelijkheid apparatuur in te kopen of te huren.

MODULE 1 - Begrippen van driehoeksmeting. 
Sinus, cosinus, tangens.  Oefeningen daarmee op een cirkel en op rekenmachine.  Berekenen van x en y-koördinaten.

MODULE 2 - Werken met jalons, hoekspiegel en bochtenspiegel. 
Opmeten en uitzetten met meetband en hoekspiegel.  

MODULE 3 - Topografische apparatuur, waterpastoestellen, theodolieten, laserapparatuur. 
Nagaan of de gebruikte apparatuur correct is.

MODULE 4 - Opstellen driepoot voor waterpastoestel, laser, theodoliet. 
Hoekmetingen met theodoliet.  Afstandsmeting met theodoliet op meetbaak.  Intekenen van gemeten hoeken met gemeten afstand op kalk op een tekenrozet of in autocad.  Vlugge manier van opmeten voor archeologen.

MODULE 5 - Een gebouw uitzetten met bekistingshout rondom, of met brugjes. 
Metsersdriehoek, pythagoras of middelloodlijn.

MODULE 6 - Hangarbouw en industriële bouw. 
Uitzetten putten en steunpunten met theodoliet en totaal-station.

MODULE 7 - GPS-metingen. 
Inmeten en uitzetten met GPS.  

MODULE 8 - Reflectorloos meten met laserdisto, reflectorloos totaal-station. 
Gevelmetingen.  Intern opmeten van gebouwen.

MODULE 9 - Totaal-station
One-man of LN-100 ?

Na het volgen van een bepaalde module, wordt u per mail de nodige uitleg nog eens nagestuurd.

Opleiding GEBRUIK VAN WATERPAS LASER EN THEODOLIET

Vermits wij beschikken over:

- theodolieten analoog & digitaal,
- totaal stations, eenvoudige toestellen. Toestellen met software, toestellen reflectorloos en met laserlood.
- one-man station reflectorloos,
- G.P.S. toestellen voor RTK metingen
- alle soorten laserapparatuur

kunnen wij opleiding geven aan iedereen die in de bouw werkt en in aanraking komt met het uitzetten van assen en uitzetten van punten.
Deze opleidingen kunnen individueel gegeven worden iedere eerste vrijdag en iedere laatste zaterdag van de maand mits een voorafgaandelijke telefonische afspraak. U kan dan leren werken met het door u gekozen toestel. ( mogelijkheden reflectorloos totaal-station en GPS)

Vooraf is het ook mogelijk deze opleiding te volgen in de VDAB centra. Dit gedurende 5 opeenvolgende zaterdagen en voor de mensen die een opleiding volgen voor CEVORA, 5 dagen in de week. (samenvallend met werkopleiding werkzoekenden)

Na het volgen van een opleiding kunnen we u onze toestellen verhuren aan schappelijke prijzen of als tweedehandstoestel verkopen.