Wie ben ik?

1968
Topograaf bij het Ministerie van Openbare Werken:
opmeten van kruispunten.
1970
Beëdiging voor de rechtbank van eerste aanleg te
Brussel. Topograaf bij de veldartillerie te Brasschaat.
1971- ’73
Landmeter bij het kadaster.
Opmetingen in Hoboken, project Polderstad, en andere…
1/04/1973
Zelfstandig landmeter.
Distrigaz: opmeten van bestaande hogedruk gasleidingen te Sint-Niklaas, Kortrijk, Zandvliet, Zelzate, enz.
Alles in LAMBERTCOÖRDINATEN; achterwaartse
insnijdingen en tweepuntenvraagstukken.
1/04/1975
“Studiebureel voor landmeetkunde, schattingen en
verzekeringen Bosman gebroeders pvba”.
1975
80 km pijpleiding en opmetingen op de LNG-plant te
Geleen.
1976
Onteigeningsonderhandelaar voor waterbeheersingswerken
te Dendermonde
1978
Voor middenjury attest van verzekeringsmakelaar.
Ondertussen verscheidene particuliere opmetingen te
Antwerpen, Hoboken en het Waasland.
1980
Eerste afstandsmeter, omlegging van de Schelde te Kluisbergen. Heien van buispalen in het Albertkanaal voor de geleidingswerken naar de sluizen.
Waterwerken werden een specialiteit: buispalen,
staketsels, vlotpontons, enz.
1983
“Bosman & C° expertisebureau bvba”. Waterbouw: vernieuwen Sint-Annastrand, Gent Rhodenhuize,
Kluizendok, enz.
1990
Laser- en meetapparatuur, om het landmeetkundige werk te vergemakkelijken werden alle toepassingen van lasers uitgetest. Van die eerste toestellen zijn er zelfs nu nog in gebruik, terwijl ze niet gespaard bleven op de werven.
Ondertussen plaatsbeschrijvingen, schattingen,
schaderegelingen brand en waterschade, enz.
2002

2004
2006
2008
2014
2018
Adieu buispalen. Meer laserapparatuur, plaatsbeschrijvingen en sinds 2004 reflectorloos opmeten
van gebouwen en terreinen.
Eerste reflectorloos totaal station.
Eerste aankoop G.P.S. voor RTK-Metingen.
Eerste reflectorloos One-man Station.
Reflecorloze one-man die geïntegreerd kan meten met GPS.
Opleidingen VDAB voor werfleiders, ploegbazen en assistent-werfleiders. Velen vonden hun weg bij studieburelen en aannemers. Hierdoor zijn ondertussen ook de opleidingen landmeter-assistent gestart. 

 

Heden opmeten met reflectorloos totaalstation tot 500m, one-man en met GPS. 2 volledig uitgeruste camionetten met GPS, reflectorloos totaalstation en computer om onze klanten verder te blijven dienen.