Plaatsbeschrijvingen

Algemeen


Een plaatsbeschrijving is een nauwkeurige, schriftelijke beschrijving van de staat van de woning waarbij elke vorm van schade wordt gefotografeerd.

Staat van bevinding bij aanvang of na einde huur


Dit is belangrijk voor de eigenaars van woningen en appartementen. Wanneer er geen beschrijving wordt gemaakt bij aanvang huur, wordt er verondersteld dat men het goed betrokken heeft zoals men het verlaat. Alle schade ontstaan tijdens de huur is dus ten laste van de eigenaar, men mag zelfs de huurwaarborg niet gebruiken. Een staat van bevinding legt de toestand vast bij de aanvang van de huur en kan bij einde huur gecontroleerd worden zodat er een goede schaderaming kan gemaakt worden. De staat van bevinding kan ook als bewijsmateriaal dienen op een rechtbank, indien mee geregistreerd met het huurcontract.

Plaatsbeschrijving voor aanvang of na einde werken


Deze plaatsbeschrijving wordt gevraagd door aannemers. Deze hebben een plaatsbeschrijving nodig voor de verzekering. Wanneer er door hun werken schade optreedt aan de constructies, zijn zij eventueel verantwoordelijk. Ook hier kan een plaatsbeschrijving als bewijslast dienen.